Jokamiehenoikeudet

Ympäristöministeriön esitteestä ”Jokamiehenoikeudet

Perinteiset jokamiehenoikeudet ja laajat metsä- ja vesistöalueet antavat suomalaisille erinomaiset mahdollisuudet liikkua ja virkistäytyä luonnossa. Toisin kuin useissa muissa maissa ovat jokamiehenoikeudet varsin laajat. Samanlaiset oikeudet ovat voimassa lähinnä vain muissa Pohjoismaissa.

Suomen luonto on herkkä ja uudistuu hitaasti. Jokaisen ulkoilijan on tunnettava vastuunsa yhteisestä kansallisomaisuudesta, hyvästä ympäristöstä.

SAAT
– liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat kulkemisesta vahingoittua
– oleskella tilapäisesti – esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksesta – siellä, missä liikkuminenkin on sallittua
– poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
– onkia ja pilkkiä
– kulkea, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä

ET SAA
– aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille
– häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia
– häiritä poroja ja riistaeläimiä
– kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms. toisen maalta
– tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta
– häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla
– roskata ympäristöä
– ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa
– kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia

JK. Nämä oikeudet ja rajoitteet koskevat myös ulkomaalaisia.

Lisätietoja luonnossa liikkumisesta ja jokamiehen oikeuksista antaa Ympäristöministeriö