Moottorikelkkailu

Moottorikelkkailijan liikennesäännöt (Huom! Reitistöllä ei kelkkareittejä)

Moottorikelkkojen ja muiden maastoajoneuvojen käyttö työvälineenä ja vapaa-ajan vietossa on jatkuvasti lisääntynyt. Maastoliikennelailla halutaan ehkäistä haittoja ja parantaa liikenneturvallisuutta.

Maastossa saa ajaa 15 vuotta täyttänyt, ja moottorikelkkareiteille pääsee ajamaan T-luokan ajokortin omistaja.

Suurin sallittu nopeus on maalla 60 km/h, jäällä 80 km/h ja henkilöitä reellä vedettäessä 40 km/h.

Toisen maalla saa ajaa maanomistajan luvalla.

Maastoliikennelaki koskee myös jääpeitteisiä vesialueita. Joskus voi olla tarpeen rajoittaa liikennettä jäällä tai ohjata se kokonaan pois tietyltä vesialueelta. rajoituksen asettamista haetaan alueelliselta ympäristökeskukselta.

Moottorikelkkailureiteillä on noudatettava tieliikennelain määryksiä. Reiteillä on oikeanpuoleinen liikenne. Tien ja kelkkailureitin risteyksessä reitiltä tulija väistää. Reitit on varattu nimenomaan moottorikelkoille, muilla maastoajoneuvoilla, esimerkiksi mönkijöillä, reittejä pitkin ei saa ajaa.

Rattijuopumussäädökset koskevat myös moottorikelkkailijaa. Moottoriajoneuvon kuljettaja syyllistyy rattijuopumukseen, jos hänen veressään on alkoholia vähintään 0,5 promillea. Törkeän rattijuopumuksen raja on 1,2 promillea.rattijuopumus on rangaistavaa tiestä tai alueesta riippumatta, siis myös maastossa liikuttaessa. Rattijuoppu menettää oikeutensa liikennevakuutuskorvauksiin. Jos onnettomuudessa kuolee tai loukkaantuu ulkopuolinen, rattijuoppo korvaa aiheutuneet onnettomuuskustannukset vakuutusyhtiölle.

Tien tai sillan saa ylittää moottorikelkalla. Tilapäisesti saa ajaa myös tiellä, jos kuljetustehtävä tai olosuhteet tekevät maastossa liikkumisen kohtuuttoman vaikeaksi. Tällöinkin on ensisijaisesti käytettävä tien auraamatonta osaa.

Valojen käyttö helpottaa kelkan havaitsemista ja parantaa liikenneturvallisuutta. Reiteillä valojen käyttö on pakollista.

Kunnollinen kypärä suojaa paitsi vammoilta myös melulta. Kuljettajan ja 15 vuotta täyttäneen matkustajan on käytettävä tarkoitukseen hyväksyttyä kypärää. Ilman kypärää saavat ajaa mm. poron- ja metsänhoitotehtävissä liikkuvat.

Turvakatkaisimen käyttö on reiteillä pakollista.

Moottorikelkat on rekisteröitävä. Uudet kelkat on rekisteröitävä 7 päivän kuluessa ostamisesta. rekisteristä poistetulla moottorikelkalla ei saa ajaa.

Maastoliikennettä valvovat poliisi, rajavartiosto, tullihallitus ja metsähallitus. Kilpailujen ja harjoitusten järjestämiseen tarvittavia lupia haetaan kunnan ympäristöviranomaisilta.

Turvallista matkaa!

Ympäristöministeriö
Liikenneministeriö